"Sundhed og livsglæde - ad nye veje"


Kinesiologi?   Håndlæsning?   Smerte,- eller allergibehandling?  Samtale?Uanset hvilken metode jeg arbejder med, er målet at hjælpe dig til sundhed og livsglæde. Et mål vi kan nå i samarbejde.


Jeg ser det som nødvendigt, at vi tager ansvar for vores eget liv - for vores livsglæde, vores sundhed - fysisk som psykisk, - vores succes'er og vores modgang. Det giver os til gengæld muligheden for, at gøre noget ved det som vi ønsker at ændre!


Overlader vi ansvaret til andre: Læger, chefer, partnere, socialrådgivere, forældre eller andre, bliver vi magtesløse hvis de ikke kan - eller vil - ændre det som vi ønsker ændret.


Ikke at jeg mener vi skal undlade at gå til læge eller andre. Naturligvis ikke. Vi skal modtage al den hjælp vi kan få, bare vi selv tager ansvaret.


Hvem er den nærmeste til at sørge godt for os? Ja, ikke sandt?? Det er vi selv. 


Nogle gange kan det imidlertid være svært, lige at finde ud af, hvordan vi skal klare det der er lige nu. Smerter, allergier, stress, træthed eller tristhed, problemer på arbejdspladsen, i familien, hjemmet - eller bare over det hele.


Så kan vi have brug for hjælp. En hjælp som kan guide os videre i livet, eller hjælpe os med vores smerter eller andre gener. En hjælp til at finde vores egne ressourcer og evner.


Den hjælp vil jeg gerne give dig, og jeg har en hel "værktøjskasse", med mange forskellige redskaber til forskellige formål.


”Redskaber” som Kinesiolog & Smerteterapi som kan hjælpe dig med smerter og andre gener.


Håndlæsning - og samtaler - som kan hjælpe dig til større selvindsigt, så du bliver bedre til selv at komme videre.


Jeg tager også ud i virksomhederne og arbejder. Mange virksomheder lider under medarbejderes manglende trivsel, med et deraf følgende stort sygefravær. Det vil jeg gerne hjælpe med at ændre, til glæde for både arbejdsgiver og ansatte.