Smerteterapi.


Smerteterapien er et system, som samler det bedste fra flere forskellige terapiformer, som kinesiologi, zoneterapi, akupressur, statikkorrektion og healing. Metoden udmærker sig ved, effektivt at kunne fjerne smerter og andre gener på meget kort tid.


Jeg betragter smerter og andre gener som ubalancer i krop, sjæl, meridiansystem eller kroppens kemi.  Opgaven vil derfor være, at finde ubalancerne og derefter hjælpe kroppen til at skabe balance.Målet med behandlingerne


Jeg lægger vægt på at komme til bunds i ubalancerne, så det ikke bare bliver en symptombehandling, men mere en ”rydden op” i hele systemet.


Min erfaring er, at har man først prøvet at opnå en god balance i hele systemet, vil man efterfølgende være bedre til at mærke når evt. nye ubalancer opstår. Derved får man mulighed for at forebygge nye skader, eller at reagere før det bliver til egentlige smerter.


Behandlingerne vil således – på sigt – også have en forebyggende virkning.Lidt om historien bag.


Metoden er udviklet af Ole Larsen som er forfatter til bogen: ”Slut med hovedpine, rygsmerter og andre plager”. Ole har haft en diskusprolaps, som blev behandlet på helt traditionel vis.


Da han senere fik endnu en diskusprolaps, turde han ikke at blive opereret en gang til, og søgte i stedet hjælp i den alternative behandlerverden, hvorved det lykkedes ham at blive rask.


Han udviklede så et system, med det bedste fra en række forskellige behandlingsmetoder. I starten var det primært dårlige rygge Ole havde fokus på, men det viste sig, at disse systemer kunne udvikles så de også blev effektive mod både hovedpine, ”musearme” og mange andre smerter og gener.


Systemet udmærker sig ved, at det er muligt at fjerne mange forskellige slags smerter både hurtigt og effektivt uden brug af medicin.Hvordan fungerer smerteterapien?


Som i Kinesiologien betragter vi mennesket som en helhed bestående af 3 områder: Strukturen, kemien og psyken. Gennem alle 3 områder løber meridianbanerne, (eller energibanerne). Se tegning og yderligere forklaring under Kinesiologi.


Er der balance i de 3 sider, - eller 4 hvis vi tæller meridianerne med – har vi det godt. Er der ubalance på én side, vil kroppen som oftest selv reparere = skabe balance. Kroppen vil altid søge balance.


Har vi varige ubalancer - smerter eller andre gener – er det fordi der er ubalance på flere sider, og så kan kroppen ikke selv rette op. Det må vi så hjælpe kroppen med.


Ved at teste kinesiologisk, finder vi frem til de ubalancer som generer kroppen mest, og så går vi i gang med at rette op. Vi – fordi det sker i et samarbejde mellem klienten og mig.Lidt om ubalancer


Der kan f.eks. være ubalancer på kemien, hvilket ofte skyldes forkert kost. For meget syre kan f.eks. være årsag til mange ledsmerter, og så vil en masse basisk kost ret hurtigt kunne rense ud i syren, hvorved smerterne forsvinder eller reduceres væsentligt.

 

Lændesmerter kan skyldes en ubalance på blæremeridianen som gør, at det ene ben er længere end det andet. Ved et tryk på nogle bestemte meridianpunkter rettes ubalancen, benene bliver lige lange og lændesmerterne forsvinder eller bedres meget.


En ubalance på psyken kan f.eks. være stress, træthed, indestængt vrede eller sorg. Det kan være årsag til både hovedpine og lændesmerter bl.a. på grund af de spændinger der kan opstå i kroppen.


Derudover er der de fysiske ubalancer, som f.eks. overspændte muskler på grund af en forkert holdning. Mange af disse ubalancer kan rettes med statikkorrektion, d.v.s ved at lære at bruge kroppen mere hensigtsmæssigt.