Om Kinesiologi!


Kinesiologi – er et system som betragter mennesker holistisk. D.v.s. som en helhed hvor fysik, psyke og kemi hænger nøje sammen. Metoden giver mulighed for, at man ved at teste på bevægeapparatets muskler, kan få oplysninger om hele kroppens tilstand, f.eks. organer, kemi, psyke og meridianer (kroppens elektriske energibaner).


På samme måde kan man ved at give akupressur (tryk) - på bestemte punkter på kroppen, påvirke de tilhørende organer, muskler e.a.


Kinesiologien er en videreudvikling af den kinesiske akupunkturs principper, der kan spores mindst 5000 år tilbage.


Hvad er sundhed


Generelt om sundhed - ud fra kinesiologiske principper fra bogen ”Kinesiologi, kropsafbalancering”, af Edel Hovgaard og Jarle Thomsen.


”Hvor det er, er det ikke - hvor det ikke er, er det”. Derfor arbejder vi holistisk - d.v.s. med hele mennesket. Når kroppen er i balance, vil den kunne helbrede sig selv.


Den kinesiologiske teori bygger på det grundlag, at sundhed kommer indefra. Folk der er raske, har en god holdning, og de forskellige legemsdele arbejder sammen.Lidt historie om det kinesiologiske system:


I 60’erne udviklede kiropraktor George Goodheart et system, hvor det kinesiske akupunktursystem blev forbundet med muskelsystemet.


Ud fra sit kiropraktiske arbejde, og ud fra gamle orientalske behandlinger, opdagede han sammenhængen mellem muskler og meridianbanesystemet, en testprocedure, samt en korrektionsprocedure, der kunne aktivere legemets helbredende energier. Dette danner grundlaget for den kinesiologiske behandling i dag.


Kroppen er en helhed med mange forskellige systemer og funktioner. Nogle af musklerne hører mere end andre sammen med et eller andet organ, fordi de for eksempel deler et lymfekar eller en akupunktur-meridian (energibane).


Når man har forstærket musklen ved at genoprette energistrømmen til den, giver dette også lindring til det organ, som er relateret til musklen. Vi tester musklerne og afbalancerer de ubalancer, vi finder.

Sådan påvirker en ubalance hele kroppen:


Inden for kinesiologien betragter man kroppen som en helhed. Hvad der foregår et sted i kroppen, registreres af alle kroppens øvrige celler.


Hvis der for eksempel er en stram muskel i hoften, der skyldes en tilsvarende svaghed i den modsatte side, så kompenserer kroppen på grund af spændingen, der begrænser dens bevægelse. Dette kan forårsage en smerte i en fod på grund af en forkert belastning.


Dette vil ændre kroppens generelle holdning og påvirke de indre organers energi. Dette vil så igen begrænse energitilførslen til organerne og ændre udskillelsesprocesserne og de hormonale funktioner. Personens kemiske/psykiske balance ændres, og dette påvirker de enkelte celler i kroppen.


Vi forestiller os mennesket som en strukturel, kemisk helhed og et psykisk eller åndeligt væsen. Den primære struktur og den naturlige kemi arbejder sammen og bestemmer psyken, og omvendt.


Menneskets problemer kan inddeles i forskellige systemer - strukturelle og neurologiske, lymfatiske, vaskulære, cerebrospinale, kemiske, enræringsmæssige og elektriske systemer.


Der kan opstå et problem i ét af systemerne, og forstyrrelser i andre systemer kan være et signal om, at kroppen bestræber sig på at råde bod på denne ubalance.


Som kinesiolog hjælper jeg kroppen med at opnå denne balance.